תקנון תנאי שימוש בתו קנייה דיגיטלי FOX HOME  - פרקסל

 

תנאי המימוש של תו הקניה הינם כדלהלן:

 • מימוש תו הקנייה יבוצע על ידי הצגת הטלפון הנייד עם ההודעה שנשלחה למקבל התו בה מופיע הקוד הדיגיטאלי לחלופין על ידי הצגת ההודעה עם הקוד הדיגיטאלי שנשלחה למקבל התו במייל (להלן: "ההודעה").
 • מימוש התו יהיה עד לסכום הערך הנקוב בהודעה  ("הערך הנקוב").
 • במקרה של מימוש חלקי של תו הקנייה יש לשמור על הקוד לצורך המשך מימוש עד לגובה הערך הנקוב.
 • מועד הנפקת התו הנו מועד שליחת ההודעה על ידי פוקס. התו יהיה ניתן למימוש לתקופה של 5 שנים מיום שליחת ההודעה על ידי פוקס.
 • תו הקנייה ניתן למימוש ברשת FOX HOME בישראל בלבד ללא עודפים.
 • תו שהקוד שלו מתחיל בספרות 12345678: לא משתתף במבצעים והנחות, לא ניתן למימוש במקביל להטבות ו/או הנחות מועדון.
 • תו הקנייה לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 • לא ניתן למממש את תו הקנייה באתרי הסחר.
 • לא ניתן לרכוש באמצעות תו הקנייה כרטיס מתנה ו/או כל שובר/תו/כרטיס אחר.
 • לא ניתן לממש את תו הקניה בחנויות עודפים ו/או לרכוש פרטי עודפים.
 • לא ניתן יהיה לשחזר קוד דיגיטאלי שאבד ו/או נמחק מכל סיבה שהיא.
 • פוקס לא תהיה אחראית במקרה של אובדן ו/או מחיקת קוד דיגיטאלי כאמור.
 • החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של טענה לפיה נעשה שימוש בקוד הדיגיטלי שלא על ידי מקבל הקוד ו/או בטענה של גניבת הקוד ו/או כל טענה אחרת בעניין זה.
 • לבירור יתרה בכרטיס  www.praxell.co.il/dc
 • במקרה של סתירה בין הוראות סעיף זה להוראות הדין החל יחול הדין החל.

 

Let's talk

השאירו פרטיכם
ונחזור אליכם בהקדם

או צרו איתנו קשר 5495*