תנאי המימוש של תו הקנייה הנם כדלהלן:

ניתן למימוש בחנויות רשת LALINE בישראל בלבד (למעט עודפים)  

 

מימוש תו הקנייה יבוצע על ידי ההודעה שנשלחה למקבל התו לטלפון הנייד בה מופיע הקוד הדיגיטאלי (להלן: "ההודעה").

לא ניתן לממש את תו הקנייה באתרי המותגים ככל שישנם.
מימוש התו יהיה עד לסכום הערך הנקוב בהודעה  ("הערך הנקוב").
במקרה של מימוש חלקי של תו הקנייה יש לשמור על הקוד לצורך המשך מימוש עד לגובה הערך הנקוב.
מועד הנפקת התו הנו מועד שליחת ההודעה על ידי פוקס/ללין.
התו יהיה ניתן למימוש לתקופה של 5 שנים מיום שליחת ההודעה על ידי פוקס/ ללין.
 לא ניתן למימוש במבצעים והנחות, לא ניתן למימוש במקביל להטבות ומבצעי מועדון [בהתאם להסכמות הצדדים].
 תו הקנייה לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 לא ניתן לרכוש באמצעות תו הקנייה כרטיס מתנה ו/או כל שובר/תו/כרטיס אחר.
 לא ניתן לממש את תו הקניה בחנויות עודפים ו/או לרכוש פרטי עודפים.
 לא ניתן יהיה לשחזר קוד דיגיטאלי שאבד ו/או נמחק מכל סיבה שהיא. פוקס לא תהיה אחראית במקרה של אובדן ו/או מחיקת קוד דיגיטאלי כאמור.
הכרטיס אינו מהווה כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986.
החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של טענה לפיה נעשה שימוש בקוד הדיגיטלי שלא על ידי מקבל הקוד ו/או בטענה של גניבת הקוד ו/או כל טענה אחרת בעניין זה.

** במקרה של סתירה בין הוראות סעיף זה להוראות הדין החל יחול הדין החל.

Let's talk

השאירו פרטיכם
ונחזור אליכם בהקדם

או צרו איתנו קשר 5495*