*הכרטיס מונפק ע"י קבוצת FOX ובאחריותה הבלעדית

מימוש תו הקנייה

∙  מימוש תו הקנייה יבוצע על ידי הצגת מס' הקוד הדיגיטלי של מקבל התו באמצעות הטלפון הנייד שברשותו בקופה בו מופיע

פרטי הכרטיס המלאים.

∙  מימוש התו יהיה עד לסכום הערך הנקוב בהודעה שמקבל התו קיבל.

∙  במקרה של מימוש חלקי של תו הקנייה יש לשמור על הכרטיס לצורך המשך מימוש עד לגובה הערך הנקוב.

∙  תו הקנייה לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.

תוקף הכרטיס

∙  מועד הנפקת התו הינו מועד שליחת ההודעה על ידי פוקס. התו יהיה ניתן למימוש לתקופה של 5 שנים מיום שליחת

ההודעה על ידי פוקס או לחילופין לפי תוקף הכרטיס המופיע בהודעה שהתקבלה.

∙  לאחר חלוף התוקף המצוין לא יכובד הכרטיס ולא יוחלף.

רשתות למימוש

FOX , FOX HOME , AMERICAN EAGLE , LALINE , MANGO , AERIE , OFFLINE , BILLABONG , YANGA , BOARDRIDERS ,

RUBY BAY , QUICKSILVER , THE CHILDRENS PLACE

 

רשימת בתי העסק למימוש עשויה להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

תנאים והגבלות

∙  לא ניתן לממש את תו הקנייה גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות ,

לא ניתן למימוש במקביל להטבות ומבצעי מועדון.

 

∙  לא ניתן לממש את תו הקנייה באתרי הסחר.

 

∙  לא ניתן לרכוש מוצרי השקה באמצעות התו!

 

∙  לא ניתן לרכוש באמצעות תו הקנייה כרטיס מתנה ו/או כל שובר/תו/כרטיס אחר.

∙  לא ניתן לממש את תו הקנייה בחנויות עודפים ו/או לרכוש פרטי עודפים.

∙  הכרטיס אינו מהווה כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) , התשמ"א – .1981

∙  לא ניתן יהיה לשחזר כרטיס דיגיטלי שאבד ו/או נמחק מכל סיבה שהיא.

∙  פוקס לא תהיה אחראית במקרה של אובדן ו/או מחיקת כרטיס דיגיטלי כאמור ו/או אובדן נתונים מהנייד ו/או תקלות במכשיר

הנייד.

∙  החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של טענה לפיה נעשה שימוש בכרטיס הדיגיטלי שלא על ידי מקבל הכרטיס ו/או

בטענה של גניבת הכרטיס ו/או כל טענה אחרת בעניין זה.

∙  מרגע קבלת תו הקנייה , האחריות חלה על מחזיק התו בלבד.

∙  התנאים והמגבלות המופיעות בתקנון המימוש עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות בית העסק ואישור מנפיקת

הכרטיס.

∙  במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות הדין החל יחול הדין החל.

בירורים ופניות

∙  שירות הלקוחות של FOX פעיל בימים א-'ה' בין השעות 09:00-17:00 בטלפון: *5495

∙  בדיקת יתרה בכרטיס יכולה להתבצע באתר מולטיפאס - /https://multipass.co.il , באמצעות לחיצה על "ברור יתרה."

 

Let's talk

מחפשים מתנות חג לעובדים?
השאירו פרטיכם
ונחזור אליכם בהקדם

LET'S TALK

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה